CAM 1 - Località Tortarolo (salita per St. Gréé) - 850 mslm

CAM 1 - Località Tortarolo (salita per St. Gréé) - 850 mslm

CAM 2 - Panoramica monte Nej - 1.050 mslm

CAM 2 - Panoramica monte Nej - 1.050 mslm

CAM 5 - Arrivo seggiovia Pian del Bal - 1.650 mslm

CAM 5 - Arrivo seggiovia Pian del Bal - 1.650 mslm

CAM 6 - Tapis roulant Pian del Bal - 1.650 mslm

CAM 6 - Tapis roulant Pian del Bal - 1.650 mslm